Eesti
+372 600 29 09
Klienditugi E-R 8:00 - 17:00. L-P 10:00-17:00 
AvalehtPrivaatsuspoliitika

Ettevõtte SpaceHub OÜ privaatsuspoliitika

Ettevõte SpaceHub, kelle ametlik veebisait asub aadressil https://spacehubstore.com, võtab meie külastajate privaatsust väga tõsiselt. Käesolev dokument vastab sellistele küsimustele nagu, kuidas ja miks me oma veebisaidil teavet kogume, samuti sellele, mida me sellega edasi teeme.
Meie kliendid on juriidilised ja füüsilised isikud, kes vajavad asjade hoidmiseks bokside rentimist. Kui meie klient on juriidiline isik, töötleme tema esindajate isikuandmeid. Kui meie klient on füüsiline isik, töötleme tema isikuandmeid.

Töötleme kõigi meie veebisaidi (https://spacehubstore.com) kasutajate isikuandmeid identifitseerimise „cookie“ failide abil, üksikasjalikumat teavet selle kohta leiate käesoleva dokumendi jaotisest 3.
Kui teil on meie Privaatsuspoliitika kohta täiendavaid või kajastamata küsimusi, saate neile vastused, kui võtate ühendust meie töötajatega e-posti aadressil: support@spacehubstore.com.

1. Isikuandmed ja nende töötlemise eest vastutav isik

Töötleme isikuandmeid, mis on vajalikud meie kliendiga lepingu sõlmimiseks ja seejärel täitmiseks minimaalses võimalikus mahus.
Nende hulka kuuluvad:

  • isikuandmed, näiteks: nimi, perekonnanimi, isikukood;
  • kontaktandmed, näiteks: aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  • teenuse osutamisega seotud andmed, näiteks: lepingu täitmisega seotud andmed, päringud, kaebused, teave maksetoimingute kohta;
  • teave sideandmete kohta, näiteks: e-posti ja veebisaidi vestluse kaudu kogutud andmed; sotsiaalmeedia kaudu kogutud andmed; sõnumite kaudu edastatavad andmed jne;

Töötleme volitatud töötlejana juriidilisest isikust klientide ning füüsilist isikust klientide isikuandmeid - vastutava töötlejana. Kui klient on juriidiline isik, saame temalt isikuandmeid nende isikuandmete vastutava töötlejana.
Lisaks töötleme vastutava töötlejana ka meie veebisaidil oleva kontaktivormi kaudu meiega ühendust võtnud isikute isikuandmeid.

SpaceHub OÜ ei töötle andmeid pankadelt ega muid konfidentsiaalseid andmeid Rentniku makse kohta. Arvete tasumine ja sellega seotud andmetöötlus toimub Stripe’i teenuse (stripe.com) kaudu, mis kohustub tagama maksmisega seoses töödeldavate isikuandmete kaitse vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitse seadustele. Rentnik (SpaceHub’i klient) annab SpaceHub’i teenuste eest tasumisel õiguse töödelda oma pangaandmeid Stripe’i teenusele.

Osa meie prioriteedist klientide ja külastajate privaatsuse kaitsmisel on initsiatiiv vältida laste andmete sisenemist Internetti. Julgustame vanemaid (või eestkostjaid) jälgima, osalema ja kontrollima oma laste tegevusi Internetis.
Spacehubstore.com ei kogu (teadlikult) alla 13-aastastelt lastelt isikut tuvastavat teavet. Kui kahtlustate, et teie laps on meie veebisaidil esitanud enda kohta isiklikku teavet, soovitame tungivalt meiega viivitamatult ühendust võtta, et saaksime selle viivitamatult kustutada.

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Töötleme isikuandmeid järgides otstarbekuse põhimõtteid. Määrame isikuandmete töötlemise eesmärgi ja lähtume sellest oma edasises tegevuses. Kogume minimaalset võimalikku isikuandmete kogust, see tähendab ainult neid, mida vajame lepingu raames teenuste osutamiseks.

Töötleme isikuandmeid ainult seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil. Meil on alati õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks. Teatame, milliseid toiminguid me isikuandmetega teeme.

Me salvestame usaldusväärseid (nagu see on meile teadaolev) isikuandmeid.

Võtame mitmesuguseid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatsioonilisi), et tagada kogutavate isikuandmete säilivus ja konfidentsiaalsus. Kaitseme isikuandmeid ebaseadusliku või volitamata hävitamise, kaotamise, muutmise, avalikustamise, omastamise või volitamata juurdepääsu eest.

Peame oluliseks ja teeme kõik võimalikku, et meie töötajad teaksid ja järgiksid andmekaitsenõudeid.

Isikuandmeid säilitame ainult senikaua kui see on vajalik. Vajadus määratakse kindlaks vastavalt isikuandmete kogumiseks saavutatavale eesmärgile.
Säilitame isikuandmeid senikaua, kui see on vajalik või lubatud vastavalt kehtivatele haldusõigusnormidele, või senikaua, kui see on vajalik andmekaitsetingimustes määratud eesmärkide saavutamiseks.
Säilitame vaidlustega seotud isikuandmeid nõude aegumiseni.

3. Cookie failide kasutamine veebisaidil

Identifitseerimise cookie failid on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebisaidi külastaja seadmesse ja muudavad veebisaidi kasutajasõbralikumaks ja nõuetekohaseks toimimiseks. Meie veebisaiti külastades saate nõustuda cookie failide kasutamisega. Lisaks saab iga veebisaidi kasutaja piirata või täielikult keelata cookie failide salvestamise oma seadmesse, muutes oma seadme brauseri privaatsustingimusi. Siiski paneme teie tähelepanu asjaolule, et cookie failide piiramine või keelamine võib negatiivselt mõjutada meie veebisaidi funktsionaalsust ja toimimist.

Lisaks kasutame kolmandate osapoolte pakutavaid cookie, näiteks:
Google Analytics’i analüütiline süsteemi cookie failid on loodud selleks, et analüüsida külastajate tööd veebisaidiga, mis võimaldab tuvastada uusi ja olemasolevaid külastajaid, milliseid veebisaidi jaotisi nad külastavad, kui palju aega nad veebisaidil veedavad, jne. See teave on meie jaoks oluline, et paremini mõista meie veebisaidi külastajate käitumist ja seda veelgi parandada, muutes selle kasutajasõbralikumaks.
Google'i otsingu cookie failid võimaldavad meil reklaame sihtida ja nende tõhusust mõõta.

4. Videovalve kaamerad

Rentniku ja tema asjade kaitsmiseks on SpaceHub’i ladude territooriumile paigaldatud videovalve kaamerad. Videovalve kaamerad on konfigureeritud salvestama kõike, mis toimub territooriumil 24/7 režiimis. Ainult autoriseeritud ja volitatud SpaceHub’i töötajatel on juurdepääs kaameratele ja salvestistele. Turvakaamerate salvestised on konfidentsiaalsed ja neid ei jagata kellegagi. Edastamine kolmandatele isikutele on võimalik ainult kui saadud ametlik taotlus õiguslikel alustel, näiteks õiguskaitseasutuste poolt, või kui salvestise väljastamine on lepingu täitmiseks kohustuslik või vajalik (näiteks juhul, kui on kindlustusjuhtum).

5. Tegevusplaan isikuandmete kaitse rikkumise korral

Kui saate teada rikkumisest või ähvardate rikkuda isikuandmete kaitset, palun andke sellest meile kohe teada e-posti teel: support@spacehubstore.com. Võtame isikuandmete turvalisuse teemat tõsiselt ja reageerime kohe signaalidele nende kaitsetingimuste võimalike rikkumiste kohta.

6. Andmekaitsetingimuste avaldamine

Kehtivad andmekaitsetingimused on saadaval meie veebisaidil: https://spacehubstore.com. Pange tähele, et võime neid aeg-ajalt muuta, seega soovitame aeg-ajalt nende asjakohasust kontrollida. Samuti paneme tähele, et selles dokumendis täpsustatud privaatsus- ja isikuandmete töötlemise Poliitika viitab eranditult meie tegevuse veebikomponendile, see tähendab otse veebisaidile https://spacehubstore.com saadud või üles laaditud teabele. Käesolev Poliitika ei kehti teabe kohta, mis on saadud muude, ei ole meie veebisaidiga seotud kanalite kaudu.

7. Nõusolek

Meie veebisaiti kasutades (või lihtsalt sellel lehel olles) nõustute käesoleva Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemisega, nõustudes sellega selle tingimustega.